Nasz Lidzbark
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)

Serwis tworzy grupka osób, którym nie obojętna jest przyszłość miasta, w którym żyjemy – Lidzbarka Warmińskiego. W dobie społeczeństwa informacyjnego ważne jest to, by społeczeństwo było zarazem społeczeństwem obywatelskim, czyli posiadającym prawa, ale i odpowiedzialnym za swe decyzje. Tak się nie stanie, dopóki ludzie nie będą mieli pełni wiedzy na temat zachodzących w naszym mieście zmian. Brak tej wiedzy lub jej niepełność, prowadzić może do błędnego osądu sytuacji.
Zawłaszczanie przestrzeni publicznej tylko przez jedno medium promujące pewną grupę i jej poglądy, prowadzi do błędnego osądu i nie jest reprezentatywne.
Dlatego też, by poszerzyć wiedzę nas wszystkich na sprawy ważne dla Lidzbarka Warmińskiego, powstał ten portal.

GreenVelo – Wschodni Szlak Rowerowy

Korzyści z budowy trasy osiągną mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz turyści.

Trasa rowerowa będzie unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym turystów polskich i zagranicznych. Będzie to znaczący impuls do rozwoju turystyki w pięciu województwach. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse na wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego – świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się zapotrzebowanie miedzy innymi na usługi gastronomiczne i noclegowe.

Realizacja projektu pobudzi lokalnych przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo – turystycznych i przyrodniczych.

Author:

Related Post

top